Kontakt

Siedziba Spółdzielni znajduje się w budynku przy ul. Beskidzkiej 9 lok.2.

604 932 334 (Prezes SBM TARAS, Jerzy Chabuda)

602 227 594 (Wiceprezes SBM TARAS, Marian Gaca)

602 285 686 (Administracja, koordynacja inwestycji, Paweł Chabuda)